• 328f6742ebeb04790ac09567f4377a01
  • c014cab287d736f1b33069e6b159a141
Tuesday, 14/07/2020 - 12:39|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỊNH BIÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo việc tổ chức thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

SỞ GD-ĐT TỈNH AN GIANG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TỊNH BIÊN                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Số:      / BC-THPT.TB                                  Tịnh Biên, ngày17 tháng 10 năm 2019

 

BÁO CÁO

Việc tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 

I Đặc điểm tình hình:

-  Năm học 2019-2020 trường THPT Tịnh Biên với 27 lớp,1011 học sinh và 70 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- 100% cán bộ giáo viên luôn có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Học sinh luôn có ý thức học tập tu dưỡng đạo đức qua các giờ học, qua các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, qua tự học ở mạng internet, sách báo,...

    1/ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo ngành cấp trên

- Được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và sâu sắc của Chi bộ tạo điều kiện cho cán bộ quản lý của nhà trường dễ dàng tổ chức các hoạt động dạy và học.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên đa số có năng lực chuyên môn vững vàng và có nhiều tâm huyết, nhiệt tình trong công tác, đội ngũ giáo viên trẻ hóa nên năng lực phấn đấu cao.

-  Các tổ chức, các bộ phận hoạt động tương đối đều tay, cơ cấu các tổ phù hợp với tình hình thực tế của năm học mới.

         - Cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các chuyên đề trong nhiều năm.

          - Trong các lần họp lệ chi bộ đều phân công cho đảng viên kể chuyện về Bác và sưu tầm các bài viết tổng kết việc thực hiện Di chúc của Bác.

          - Thực hiện đầy đủ việc dạy học lồng ghép, tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bộ môn liên quan.

          - Trong tháng 10/2019 giáo viên dạy môn giáo dục công dân thực hiện dạy thao giảng cho hội đồng bộ môn với chủ đề tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho lớp 12.

    2/ Khó khăn:

- Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn vững vàng đó chiếm tỉ lệ thấp. Giáo viên trẻ ngày càng nhiều, một số chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy, chưa được sự tín nhiệm nhiều của phụ huynh và học sinh

- Trình độ tay nghề của giáo viên chưa đồng đều. Còn một số giáo viên chưa có ý thức tự học, tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và còn hạn chế việc cập nhật công nghệ thông tin nên chưa đổi mới về phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá vì vậy chất lượng dạy - học chưa đáp ứng với yêu cầu của phụ huynh học sinh, chưa góp phần nâng cao tỉ lệ nhà trường một cách bền vững.

- Tuy cơ sở vật chất khá tốt so với các trường trong huyện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy học trái buổi, sân chơi bãi tập còn chật và đang xây dựng các phòng học tập bộ môn tự nhiên và tin học, nhưng vẫn chưa có phòng học bộ môn cho các môn xã hội.

         -Việc tổ chức các kỳ thi, Hội thi về nội dung này chưa được nhiều, gương điển hình về học tập của cá nhân và tập thể còn quá ít chưa được nhân rộng.

II.Tình hình triển khai:

  1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn:

- Gửi nội dung học tập đến các tổ chức trong nhà trường để triển khai và thực hiện mọi thành viên phải tự chọn và đăng ký nội dung tự học, tự nghiên cứu.

- Triển khai nội dung học tập suốt đời đến toàn thể học sinh trong giờ chào cờ, nội dung sinh hoạt chủ nhiệm.Tổ chức thi đua trong học sinh về việc nêu ý nghĩa và việc thực hiện một trong các lời dạy nổi tiếng của Bác Hồ dành cho thanh niên, học sinh. Có tổng kết phát thưởng cho cuộc thi này.

- Chỉ đạo cho Đoàn trường và công đoàn tổ chức cuộc thi cho học sinh sưu tầm về những lời dạy của Bác Hồ mà các em tâm đắc nhất và các đã làm theo được những gì trong học tập và đời sống có tổng kết phát thưởng.

2. Công tác xây dựng kế hoạch:

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” cụ thể như sau:

      2.1 Nêu rõ mục đích và yêu cầu của việc tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”  .

             - Nhằm nâng cao nhận thức của mọi thành viên trong nhà trường về tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân.

             - Huy động được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia tích cực trong triển khai và thực hiện các hoạt động của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

     2.2 Chủ đề lựa chọn của tuần lễ là “ Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”

    2.3 Thời gian thực hiện từ 7/10/2019 đến 17/10/2019. Khai mạc ngày 07/10/2019.

    2.4 Thành phần gồm toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể học sinh của trường.

    2.5 Nội dung tuyên truyền: Chuyển tải thông điệp “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường Trong mọi việc học dù ở trường học hay trong đời sống thì phải lấy việc tự bản thân tìm hiểu và học tập là chính chứ không trông chờ vào người khác.

2.6 Tổ chức thực hiện:

     - Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch , chỉ đạo tổ chức “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” thiết thực phù hợp với thực tế của trường.

- Các tổ chuyên môn, văn phòng có trách nhiệm đôn đốc các thành viên tham gia, thực hiện tốt kế hoạch.

- Nhà trường phát động học sinh tham gia đọc sách giờ ra chơi và những giờ rãnh để hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ đồng thời nâng cao văn hóa đọc cho học sinh.

         -  Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua học tập và làm theo những lời dạy sâu sắc của Người trong các lớp.

         - Bộ phận thư viện phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp bố trí phòng đọc sạch, đẹp, trưng bày nhiều loại sách về Hồ Chí Minh.

3. Đánh giá kết quả đạt được:

3.1. Những việc làm được:

 - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

 - 100% cán bộ, giáo viên xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ  học tập thường xuyên lâu dài.

- Số lượng học sinh tham gia đọc sách tại thư viện tăng lên rõ rệt và quyên góp cho Thư viện được nhiều sách tham khảo.

 - Học sinh có ý thức tốt hơn trong các giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, nhất là hình thành nhiều đức tính tốt trong cuộc sống.

- Có 27/27 lớp tham gia các cuộc thi do trường và đoàn thể tổ chức, có tổng kết và phát thưởng.

- Tổ chức việc thi hát bài ca về Bác hồ trong giờ SHĐT.

3.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân:

        - Chưa tổ chức được nhiều hình thức thi đua mới, phong phú cho giáo viên, học sinh tham gia.

        - Các hoạt động tổ chức trong giờ sinh hoạt chung nên thời gian còn hạn hẹp

        - Chưa ghi nhận được các hình ảnh của giáo viên và học sinh tham gia hoạt động

        - Do thời gian tổ chức ngắn, học sinh phải tham gia học tập nên không tham gia được nhiều hoạt động.

 

III. Kết quả cụ thể trong tuần lễ:

TT

Các hoạt động

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

Số lớp/

số cuộc thi

Người

1

Các lớp bồi dưỡng, tập huấn tổ chức trong Tuần lễ

lớp

 

 

 

Tổng số người tham gia, trong đó:

người

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

2/2

70

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

1

9

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức (các cấp)

lớp/người

1

62

 

Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân lao động

lớp/người

0

0

 

Học nghề cho lao động nông thôn

lớp/người

0

0

 

Nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ, công chức cấp xã, người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

lớp/người

0

0

 

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

lớp/người

3

1011

 

Phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho người lao động

lớp/người

0

0

 

Bồi dưỡng thường xuyên cho GV

lớp/người

2

62

 

Bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ

lớp/người

0

0

 

Phổ cập giáo dục (tiểu học, THCS)

lớp/người

0

0

 

Xóa mù chữ

lớp/người

0

0

 

2

Số tin bài về các hoạt động của Tuần lễ

Tin, bài/cuộc

0

0

 

3

Ấn phẩm thông tin (tờ rơi, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu)

quyển/tờ

2

2

 

4

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp sách giúp xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học

Quyển

27

100

 

Số tập thể/cá nhân tặng sách

Tập thể/

cá nhân

5

10

 

Số sách đã huy động các trường học, thư viện

Quyển

0

0

 

5

Tổ chức các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng XHHT

Số cuộc

 

 

 

Hội sách,

Số cuộc

0

0

 

Trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu

Số cuộc

1

340

 

Thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các bảo tàng, di tích

Số cuộc/

người

2

320

 

Thi về sách (thi xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, thi tìm hiểu kiến thức qua sách báo, thi thiếu nhi kể chuyện theo sách, thi viết cảm nhận qua việc đọc sách)

Số cuộc/

người

1/27

1011

 

Sinh hoạt chuyên đề HTSĐ, xây dựng XHHT

Số cuộc

1

1011

 

6

Tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan, sinh hoạt chuyên đề

 

 

 

 

Hoạt động thẻ dục thể thao

Số cuộc/

người

1

1011

 

Hoạt động văn nghệ

Số cuộc/

người

1

1011

 

Tham quan, học tập tại bảo tàng, di tích lịch sử

Số cuộc/

người

2

150

 

7

Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

 

 

 

 

 

Số xã tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

0

0

 

Số cơ sở giáo dục tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ

Trường/trung tâm

1

1004

 

8

Tổ chức hội thảo/sinh hoạt chuyên đề

Cuộc

0

0

 

9

Khen thưởng về tổ chức Tuần lễ

 

0

0

 

 

Tập thể

Đơn vị

1

2

 

Cá nhân

Người

9

9

 

10

Kinh phí

 

 

 

 

 

Ngân sách nhà nước

Đồng

0

0

 

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ nguồn hợp pháp khác (nếu có)

Đồng

0

0

 

11

Các nội dung khác (nếu có)

0

0

0

 

 

 

 

 

                                                                                                      TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                              Đỗ Hồng Sơn


Nguồn:Trường THPT Tịnh Biên Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết