• 328f6742ebeb04790ac09567f4377a01
 • c014cab287d736f1b33069e6b159a141
Tuesday, 14/07/2020 - 13:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỊNH BIÊN
 • LÊ NGỌC XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913831311
  • Email:
   lengocxuantb@gmail.com
 • MAI PHI LONG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919390439
  • Email:
   long_c3tinhbientb@angiang.edu.vn
 • TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918728234
  • Email:
   Dao_c3tinhbientb@angiang.edu.vn